Имате ли нужда от застраховка живот ?

Застраховка живот е нещо, което е част от бита в САЩ и Европа. У нас тази тенденция все още няма много последователи. Преди обаче да закупите застраховка живот, то добре е да направите преценка дали се нуждаете от такава.

Най-често хората, интересуващи се от този тип услуги в България определят самата застраховка живот като излишен

Застраховка живот
За един по-добър свят – застраховка живот

разход, пренебрегвайки нейните плюсове. Все пак има и случай, когато такава не е нужна от гледна точка на оценка на рисковете. Всичко при решението по закупуването на застраховка живот е индивидуално.

Различните фактори могат да окажат сериозен ефект върху решението дали да изберем подобен продукт или не. Най-често се взима предвид фактора семейство.

  • Ако вие сте глава на семейство, което издържате, то закупуването на полица за застраховка живот би била отлична възможност за вас да се застраховате и да осигурите на своето семейство средствата, от което то се нуждае, в случай че претърпите травма или дори смърт. Така ще дадете възможност на вашето семейство да си стъпи на краката и да избегне още една неприятна ситуация, свързана с неговите разходи.
  • Друг фактор, който влия силно на това да изберем да закупим полица за застраховка живот е нашата професия. Ако работим във високо рисков сектор, където вероятността да се случи с нас е относително висока, то една застраховка живот би покрила медицинските ни разходи например.
  • Дори да работите нещо у дома, то вашите близки често го приемат за даденост. Това е типичното схващане за работата на домакиня в семейството. Но, ако нещо се случи с вас, то разходите за домакинството е много вероятно да се увеличат, а превантивната мярка ще има за цел да ви подготви за тях. Типични разходи в този аспект са например тези за домашни помощници или детегледачки, като има едно решение, което ще ви спаси от тревоги и безизходица, а именно застраховка живот.