Застраховането в България

Застраховането има традиции от над 120 години в България. Всъщност първото българско застрахователно дружество, ако още съществуваше щеше да навърши своя 120 годишен юбилей на 1 октомври тази година. Неговото име е застрахователно дружество „България” и е създадено в град Русе през далечната 1891 година, като е имало клонове и представителства в цял свят в това число и в Берлин, Париж, Мадрид и Чикаго.

Застрахователно дружество „България” е предлагало освен застраховки живот и редица други видове застраховки. През 1944 година всички дружества за застраховки в България се сливат в държавната компания ДЗИ. Съвременното застрахователно дружество „България” обаче няма нищо общо със старото такова и официално е отхвърлено като негов наследник. Докато е практикувало оригиналното дружество е изплатило над 6 млрд. български лева на застрахованите в него граждани на Княжество България, а по-късно и на тези на обединена България.