Много хора задават въпроса „Колко ще ми струва застраховката живот“. За разлика обаче от другите видове застраховки като например гражданска отговорност, то няма еднозначен отговор на този въпрос и всичко зависи от вашето желание.

Има няколко фактора, които оказват влияние на самата „цена“ на застраховка живот, която вие искате да си направите:

  • Застрахователната сума, която желаете да получите при настъпване на застрахователно събитие т.е. дали искате да получите рисково покритие от порядъка на 20 000 лева или такова в размер на 200 000 лева, като от това ваше желание се определя и вашата месечна застрахователна премия.
  • Включени допълнителни пакети. Това може да оскъпи вашата застраховка живот, но при настъпване на най-лошото в следствие събитие, което е описано от избрания от вас пакет, то вашите близки могат да получат допълнително средства, като в нередки случаи средствата достигат двоен размер. Един класически случай при подобни обстоятелства е пакет „Злополука при ПТП“, при който близките ви могат да получат вашата застрахователна сума в двоен размер, ако обстоятелствата за настъпване на застрахователно събитие са свързани с ПТП.
  • Спестовен и/или рисков характер. При подписването на застрахователна полица за застраховка живот, то следва да изберете дали желаете да имате и спестовен фонд или само рисково покритие. В зависимост от това дали искате да си осигурите например втора пенсия, когато се пенсионирате (практика в развитите държави при 75% от хората там), то логично е да изберете процентно съотношение риск-спестявания. Пример: Искате да внасяте по 100 лева на месец и можете да изберете 20лв от тези пари да отиват за рисково покритие, докато 80лв за спестовния ви фонд с лихвен процент от порядъка на 5-6% на годишна база. Лихвения процент зависи от срока на самата застраховка и размера на застрахователната премия.
  • Специфика на работната среда. Ако искате да сключите застраховка живот, то следва и да бъдете категоризирани в зависимост от рисковете на вашата професия. Това може да влия на т.нар. „цена на застраховката“.
  • Предишни застраховки живот и застрахователна история. Естествено всяка компания прави изследване на вашата застрахователна история и вие декларирате дали имате или нямате други застраховки живот.
  • Здравословно състояние. Ако застрахователната ви сума надхвърля определен обем, то освен декларирането на вашето здравно състояние, то може да се наложи и сертифицирането ви за здрав от медицински екип на съответната застрахователна компания. Това е масова практика с оглед неутрализирането на опитите за застрахователни измами.
  • Възраст на застрахованото лице. Логично е да се съблюдава и възрастта на застрахования с цел да се минимизират загубите за една застрахователна компания. Така се е наложило в практиката рядко да се застраховат лица над 60 години или падежа по застраховката живот да е след 70 годишна възраст.
  • Период за сключване на застраховка живот. Резонно е колкото по-дълъг е периода на вашата застраховка, толкова по-малки да са вашите застрахователни премии в сравнение със застраховка за по-кратки периоди, освен това доходността за по-дългосрочните договори е по-висока.
  • и т.н. и т.н.

Както разбирате цената на една застраховка живот може да варира в широки граници, като всичко зависи от това колко пари желаете да получите при настъпване на застрахователно събитие или падежа на договора. Именно поради тези причини всеки застрахован има специфика, която трябва да бъде отразена  и той да бъде обстойно консултиран с цел получаване на най-доброто, което пазара предлага.

Свържете се с нас, за да се срещнем и да ви консултираме обстойно и ефективно с персонални условия, които да осигурят най-доброто за вас и вашите близки, което българският пазар предлага.

Обадете ни се