Застрахователна премия е вноската, която внасяте на годишна или месечна база. Можете да внасяте своята премия всеки месец, на всяко тримесечие или веднъж годишно, като при плащане за цяла година често получавате отстъпка от сумата, като така спестявате допълнително пари.

Например:

Застрахователната премия в ДЗИ „Живот“ за една година е 600 лева (50 лева вноска на месец). Ако платите цялата сума на куп в тази застрахователна компания ще получите отстъпка в размер на 3,2% (към  март 2012 година), което прави приблизително 580 лева крайно платима сума.
Обадете ни се