Масовите застраховки живот имат някои характерни черти. Една от тях е и максималната възраст за сключването им. В зависимост от различните застрахователни компании и застрахователни продукти този показател може да варира в различни граници.

Към настоящия момент максималната възраст за сключване на застраховка живот при застрахователните условия предлагани в този уеб сайт е 60 години. Това ограничение е наложено с оглед на 2 основни фактора:

  1. Максималната възраст на застрахования при падежа на една застраховка живот е 70 години.
  2. Минималният срок за сключване на застраховка живот е 10 години, което значи, че за човек на 60 години, тя ще изтече т.е. ще настъпи падежната дата, когато той навърши 70 години.
Обадете ни се