Данъчни облекчения при застраховка живот

Наред с другите сериозни ползи при застраховките живот, то има такива и когато говорим за данъчни облекчения. Не е тайна, че една част от дохода може да бъде деклариран като разход, стига той да е бил използван за плащания по сключена от вас застраховка живот.

Спестовна застраховка живот

На практика равнището от дохода си, което можете да използвате, за да покриете плащания по застрахователната си полица е 10%. Като тази част от вашата заплата няма да бъде обложена с данъци. Спестените от данъци средства можете да вложите в своята спестовна застраховка животи да получите още повече средства накрая и то при съвсем изгодни условия за вас.

За да ви стане още по-ясна ситуацията при данъчните облекчения, които получавате в следствие сключването на застраховка живот ще ви дадем пример:

  1. Иван получава заплата от 10000 лева.
  2. Той е сключил спестовна застраховка живот за 20 години при месечна вноска в размер на 1000 лева, което представлява 10% от неговия облагаем доход.
  3. Тъй като той използва тези 1000 лева за покриване на плащанията си по сключената застраховка живот те не се облагат с данъци.
  4. При ставка от 20% данък, то той е спестил 200 лева.
  5. Ако инвестира тези средства в своята застраховка, то той ще може да получи допълнителна доходност за тях.
  6. След като изтече срока на самата полица, то ще трябва да платите данък върху внасяните от вас вноски, но това не важи за натрупаната доходност.
  7. Данъкът, който ще трябва да платите за вноските по договора е само 12%, докато, ако бяхте платили в самото начало той е 20%, както става ясно от точка 4.
  8. В крайна сметка използвайки спестените от данъци пари ние можем да си осигурим по-висока доходност и повече средства при изтичане на застрахователната ни полица.

С оглед на големите възможности, посочени до тук, то ви препоръчваме да оставите парите ви да работят за вас и помислете за сключването на спестовна застраховка живот.