Защо е добре да имате застраховка живот ?

Често хората подхождат внимателно и скептично при сключване на застраховка живот. Липсата на информацията и „компетентните” мнения на кварталните „експерти” допълнително влошават ситуацията за нормалните членове на обществото, които желаят да осигурят сигурност за бъдещето.

Днес сме ви подбрали списък с 9 причини, заради които си струва да сключите застраховка живот:

  • Търсите сигурност за вашето здраве и не разчитате особено на „надеждността” на здравната каса, която смени повече шефове, отколкото националния отбор по футбол – треньори. Съвсем нормално е хората да нямат доверие в подобна институция и да търсят начин да не разчитат само и единствено на нея.
  • Една от най-логичните и популярни причини хората да сключват този вид полици са предлаганите данъчни облекчения при застраховка живот, от които се възползват. Държавата ще ви признае за разход плащанията по полица за застраховка живот, ако тези плащания не са по-големи от 10% от облагаемия ви доход (ако са повече, то тя ще отчете пълните 10%) и вие няма да дължите данък върху тях. Например: Ако получавате 1000 лева заплата и плащате 100 лева за застраховка живот, то ще бъдат обложени само 900 лева от заплатата ви и така ще спестите около 20 лева т.е. вноската ви всеки месец ще е на практика 80 лева (съществуват редица допълните възможности в този аспект).
  • При застраховка живот, ако нещо ви се случи дори на втория ден, след като сте я сключили, то имате възможността на получите пълно покритие от цялата застрахователна сума т.е., ако сте застрахован за 40 000 лева, при настъпване на застрахователно събитие в първите дни от рисковото ви покритие, то можете да получите пълната сума.
  • Най-продаваните продукти в този аспект са т.нар. спестовни застраховки живот, които комбинират форма на спестявания с определена доходност, както и рисково покритие, в случай на инцидент с вашето здраве. След изтичането на срока на застраховката на датата на падежа вие получавате цялата внесена от вас сума + натрупаната през годините доходност по нея, като тя може да варира в зависимост от насочеността (предимно рисков или предимно спестовен характер) на вашата застраховка живот.
  • Чрез застраховка живот, можете да си осигурите допълнителна пенсия, която с оглед на огромния обем стаж, който се изисква днес, за да получите нормална пенсия може да се окаже едно изключително далновидно решение. На датата на падежа на вашата полица можете да изберете дали да получите средствата на куп или на рента през определен времеви интервал.
  • Ако боледувате или се нараните т.е. при настъпване на застрахователно събитие по вашата полица, то застрахователната компания се задължава да ви изплати съответния процент от застрахователната ви сума, отговарящ на нараняванията ви, болничния престой и т.н., като същевременно вашата застраховка живот продължава да бъде активна и вие ще получите пълния и размер + доходността от нея при изтичането на вашата полица т.е. не губите нищо, независимо че е настъпило застрахователно събитие.
  • При настъпване на трайна нетрудоспособност над 50%, повечето компании не очакват от вас плащане на месечните ви премии (вноски) до края на периода, като накрая отново получавате всички натрупани средства, като ви е покрита и 50% от застрахователната сума при самото настъпване на застрахователното събитие.
  • Вместо да сложите парите си в банка и да чакате доходност, то чрез застраховка живот получавате малко по-ниска такава, но за сметка на това застрахователното дружество ви изплаща средства при застрахователно събитие, без да нарушава обема на средствата, които ще получите при падежа на полицата, а това не го прави никоя банка.
  • Спестовната застраховка живот е един отличен начин да планирате бъдещето на семейството си. Чрез нея можете да платите за образованието на децата си, да направите плащане за жилище или автомобил, както и да си осигурите втора допълнителна пенсия.