Днес можете да застраховате всичко

Историята на самите застраховки животи и застраховането е дълга почти колкото тази на човешката цивилизация. Съществуват различни видове застраховки, като:

  • Застраховка имущество – този тип застраховка има за цел покриване на щети върху вашето имущество, било то движимо или недвижимо (карго, сгради и т.н.)
  • Застраховка живот – тези застраховки се отнасят до нашето здраве и имат за цел да ни обезщетят в случай на здравни проблеми или смърт
  • Автомобилни застраховки – тук съществуват и подзастраховки, като Автокаско и Гражданска отговорност
  • Здравна застраховка – те имат за цел да покрият лечението на застрахования при злополука
  • Медицинска застраховка – касаеща неотложното лечение при пътувания в чужбина
  • Спестовна застраховка живот- това са модерни в западна Европа и САЩ застраховки живот, при които обаче след изтичане на договора бенефициента получава вложените средства
  • Застраховки на плавателни съдове и летателни апарати – този тип застраховки се предлагат, както става ясно от името им в услуга на собствениците на плавателни съдове и летателни апарати
  • Застраховки на земеделски култури – гарантират намаляването на риска при добив на земеделски култури
  • И т.н. и т.н.