Какви видове застраховки живот има ?

Застраховките живот се делят на няколко под вида, като имат за цел да осигурят максимално удобство на потребителите на този тип застраховки. Правилния избор на застраховка живот може да ви осигури една удобна и сигурна инвестиция в бъдещето.

Съществуват два основни вида застраховки живот, като те са познати като рискова и т.нар. смесена застраховка живот, при която дори ако не настъпи застрахователно събитие вие получавате определена премия след изтичането й.

  • Рискова застраховка живот– този тип застраховка живот няма спестовен характер, като при нея клиента може да избере най-подходящите условия, които отговарят на неговите изисквания и възможности. Това включва размер на вноските по застраховката и такъв и респективно такъв за обезщетението при настъпване на застрахователно събитие. Премиите, изплащани при тези застраховки, както и при смесените могат да бъдат изплатени наведнъж или отпускани периодично. Срокът, за който се създава този тип застраховки е от 1 месец до 5 години.

Този тип застраховка обезпечава най-лошите сценарии като смърт при трудова злополука, смърт при професионално или общо заболяване, загуба на трудоспособност – временна или трайна, причинена от общо или професионално заболяване. Често към този тип застраховка се предлагат и пакет за допълнителни рискове, в това число разходи за лечение, транспортиране до лечебно заведение след злополука или разходи за болничен престой под формата на дневни средства, но също така и при инвалидност причинена в следствие на злополука.

  • Смесена застраховка живот – този тип застраховка живот има освен рисков и спестовен характер, т.е. вие ще получите определената в договора премия дори ако не настъпи застрахователно събитие. Все повече този тип застраховка живот се възприема като сигурна и добра инвестиция. Размера на вноските може да бъде коригиран с времето в зависимост от желанието на клиента, като изплащането на премията може да бъде на всеки няколко години.

Най-честия срок за сключване на смесена застраховка живот е от порядъка на 3 до 20 години. Тя може да бъде, както индивидуална за личност във възрастовия диапазон между 16 и 65 години, така и семейна, която включва застраховането на двамата съпрузи, а евентуално и на техните деца, които трябва да са на възраст под 24 години.

В зависимост от вашия избор на компания, с която да сключите своята застраховка живот можете да се възползвате и от предлаганата от нея специфична услуга по този въпрос, която най-често включва различни подвидове застраховки и най-удобното за вас съчетание между задължителни и избираеми рискове.