Blog Archives

Данъчни облекчения при сключване на спестовна застраховка живот

Данъчни облекчения при застраховка живот Наред с другите сериозни ползи при застраховките живот, то има такива и когато говорим за данъчни облекчения. Не е тайна, че една част от дохода може да бъде деклариран като разход, стига той да е

See more ›

Tagged with: , ,
Posted in Спестовни застраховки живот
Често задавани въпроси
Още застраховки живот