Застраховките живот по света

Една застраховка живот е не просто начин да застраховаме своето здраве и живот, а също така и сериозен финансов инструмент, който е масово използван в развитите държави по света.

Разпространението на застраховките живот у нас не е много добро, а ако трябва да бъдем честни, то е сред най-слабите в цяла Европа.Най-голям тласък бизнеса със застраховки живот придобива след периода на световните войни от началото и средата на 20-век. Днес над 2/3 от гражданите на Западна Европа, САЩ, Япония, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея и редица други развити държави имат собствена застраховка живот. На места обема на хората притежаващи животозастраховащи полици дори превишава 9/10 от общата популация.

У нас и в цяла Източна Европа дела на населението, притежаващо полици по застраховка живот рядко преминава психологическата бариера от ¼. Ако трябва да бъдем точни, то си струва да отбележим, че у нас подобна застраховка имат по-малко от 2,5% от гражданите. Често като причина за ниския процент в тази насока в България се определя бедността на народа и все пак много държави имат доста по-голям обем на подобни застраховки, като Хърватска, където например на глава от населението в застраховка живот са вложени около 110 американски долара, докато у нас тази цифра е едва 19 долара.

Всъщност именно тук влиза и ролята на самата застраховка живот като спестовен инструмент. Тя не е просто начин да се справим с неприятни ситуации в здравно отношение, а също така и да спестяваме. Спестяването е все по-наложително с оглед на непридвидимия свят, в който живеем и на практика, колкото по-беден е един народ, толкова по-голяма стойност за него би имала една застраховка живот.