Има ли смисъл от застраховките живот?

Съществуват няколко типа хора, които несъмнено вярват, че животът, който живеят е прекрасен, и те не изпитват потребност от застраховка живот. Това са онзи тип … “Има ли смисъл от застраховките живот?”

ЗастраховкаЖивот © 2018 Всички права запазени